21. 4. 2024
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Přes 80% lidí věří v existenci posmrtného života, ale vědecké poznatky nabízí jiný pohled. Studie ukazují, že zkušenosti blízké smrti, známé jako NDE (near-death experiences), mají přirozené vysvětlení spojené s mozkovou aktivitou. Od iluzí vidění tunelů a světla až po prožitky opuštění těla – vše má svůj základ v neurologických procesech.

Téměř 80 % lidí věří v nějakou formu posmrtného života, což je často podpořeno zkušenostmi těch, kteří přežili klinickou smrt. Tuto teorii posilují různé esoterické knihy a nezřídka i pochybné internetové stránky, které ale nemusí vždy podávat úplné informace nebo vynechávají ty aspekty, které nezapadají do idealizované představy o posmrtném životě. Vědecký pohled na tzv. zážitky blízké smrti, známé jako NDE (near–death experience), již nabízí přirozená a experimentálně ověřitelná vysvětlení.

Někteří nemají zážitky ráje, ale pekla

Podle rozsáhlého mezinárodního průzkumu z roku 2008 z tisíce lidí, kteří přežili klinickou smrt, pouze 50 lidí uvádí nějaký zážitek a jen 6 z nich je schopno jej popsat.
Literatura a články o posmrtném životě obvykle opomíjejí, že existuje i mnoho negativních až děsivých NDE zážitků, kdy se lidé ocitnou v pekelných vizích plných strachu, beznaděje a bolesti.
Také nezmiňují, že NDE lze sledovat na elektroencefalogramu, který ukázal, že lidé s vážně poškozeným mozkem žádné NDE zážitky nemají, zatímco lidé bez vážného rizika úmrtí je mohou prožívat.

zdroj:pixabay.com

Zážitky lze vyvolat i uměle

NDE zážitky lze vyvolat i uměle, stimulací konkrétních mozkových oblastí. „U zrakové mozkové kůry lze vyvolat složité trojrozměrné události,“ říká americký neurolog Jonathan Stapleton.

Elektrické stimulace pravého temporálního laloku mohou vyvolat pocit pochopení všeho, splynutí s vesmírem, posuny v čase a dokonce i panoramatickou paměť, kdy jedinec vidí svůj život jako na dlani.

Vysvětlení pro každý zážitek

Legendární tunel a zářivé světlo jsou způsobeny přesvětlením sítnice, kdy kolaps svalů řídících šířku zorniček vede k jejich maximálnímu rozšíření a nedokrevnost zrakové kůry vytváří iluzi tunelu.
Pocit klidu a štěstí je způsoben velkými dávkami endorfinů, které zaplavují tělo při stresu a fyzické zátěži. Vyprávění o tom, jak lidé opouštějí své tělo a sledují oživovací pokusy zvenčí, lze vysvětlit tím, že vědomí vytváří mentální obraz okolního dění na základě slyšeného, podle britského psychologa Chrise French.

zdroj:pixabay.com

Problém vnější kontroly

Další zážitky, jako je pocit vnější kontroly nad vlastním tělem, jsou způsobeny neurologickou změnou způsobenou poruchou integrace signálů z několika senzorických systémů.
Porucha v oblasti mozkové kůry na hranici temenního a spánkového laloku, která je místem, kde se tyto informace slučují, může způsobit oddělení prožitku sebe sama od okolního prostoru. Tento fenomén může vyvolat například kolísání krevního průtoku, což je běžné jak při umírání, tak i během oživovacích procesů.
Tyto prožitky jsou natolik přesvědčivé, že je často považují za pravdivé i mnozí racionálně uvažující lékaři, kteří původně věřili, že se jedná pouze o reakci organismu.

Věda nabízí tedy vysvětlení pro mnohé zážitky, které jsou běžně považovány za nadpřirozené, a ukazuje, jak komplexní a někdy zavádějící může být naše vnímání v extrémních situacích.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz